Hilti

Hilti tekee täyssähköautoilla nopean loikan kohti vihreää siirtymää

Yhtiöllä on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoden 2023 loppuun mennessä. Sanoista tekoihin -periaate kuljettaa Hiltiä vauhdikkaasti kohti tavoitetta, ja sen vuoksi yhtiön työsuhdeautot vaihtuvat täyssähköautoihin yhteistyössä ALD:n kanssa.

L031012_v1_preview_download

Hilti suunnittelee ja valmistaa rakennusalalle suunnattuja teknisiä ratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluja sekä tarjoaa rakennusalan toimijoille kaiken kattavan tuote- ja palveluvalikoiman. Hiltissä ei uskota pelkkään toimistotyöhön: myyntitiimit ja kenttäinsinöörit tekevät läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa työmaalla, jotta rakennushankkeen toteutus olisi nopeampaa, helpompaa ja turvallisempaa.

Yhtiö on halunnut nostaa vastuullisuuden yhtiön strategian ytimeen - konkreettisten tekojen kautta. – Totesimme johtoryhmässä, että vastuullisuuden ympärillä on paljon puhetta. Me haluamme lähestyä aihetta tekojen kautta. Näin määritimme kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali yhtiö vuoteen 2023 loppuun mennessä, Hilti Suomen toimitusjohtaja Jyrki Martikainen taustoittaa. Hilti_Martikainen

Tiukka aikataulu ei tee tavoitteen saavuttamista helpoksi. – Se, ovatko asiat helppoja tai vaikeita on toissijaista, jos tavoite on tärkeä. Saavumme määränpäähän mieluummin 2,5 vuodessa viiden vuoden sijaan. Olen iloinen siitä, että henkilöstömme on rakentanut Hiltin hiilineutraaliuden tiekartan.

Leasingautokanta vaihtuu sähäkästi täyssähköisiin

Hiltin leasingautokannassa on Martikaisen mukaan noin 160 työsuhdeautoa, joten ne muodostavat hiilidioksidipäästöistä ylivoimaisesti suurimman osan. Oli siis päivänselvää, että asialle on tehtävä jotain. – Ensimmäinen ajatus oli se, että emme voi tehdä mitään, koska meillä on määräaikaisia leasingsopimuksia, jotka estävät autokannan uusimisen kesken sopimuskauden. Kuvittelimme, että kokonaisuus olisi vaikea toteuttaa, mutta oli ilo huomata, että ALD lähti todella hienosti tukemaan tavoitettamme ja esitti meille joustavia ratkaisumalleja. Nyt olemme löytäneet yhdessä keinot nopeuttaa vihreää siirtymää nykyisen sopimuksen puitteissa, ja näyttää siltä, että ensi vuoden lopussa 80 % autokannastamme koostuu täyssähköautoista.

"Oli ilo huomata, että ALD lähti todella hienosti tukemaan tavoitettamme ja esitti meille joustavia ratkaisumalleja."

Martikainen myöntää, että tiettyjä kompromisseja on ollut pakko tehdä automallien suhteen. -Fakta on se, että ajoneuvomme eivät ole hiilineutraaliuspäätöksen jälkeen samanlaisia kuin ennen. On myös selvää, että täyssähköauto edellyttää myyjiltämme enemmän suunnitelmallisuutta ajoreittien osalta.

Henkilöstön työturvallisuus edellä

Työturvallisuus on myös osa Hiltin vastuullisuusstrategiaa. Sekin linkittyy leasingautoihin. - Henkilöstömme liikkuu työn puolesta paljon, joten ajoneuvojen on oltava sellaisia, joilla he voivat liikkua turvallisesti. Arvostamme sitä, että ajoneuvot huolletaan säännöllisesti ja niissä on turvallisuuden näkökulmasta tietty varustetaso. Asiat on huomioitu Hiltin autopolitiikassa ja ALD:n tarjoamassa kokonaispalvelussa. 

Joustavat latausratkaisut osana leasingsopimusta

Hilti on käynyt ALD:n kanssa myös aktiivista keskustelua latausliittymistä ja niihin liittyvistä palveluista. – Rakennamme käytännössä oman latausinfran tarjoamalla jokaiselle työntekijälle kotilatauspisteen. Työntekijät saavat käyttöönsä älylaturin, joka mittaa sähköauton latauksen kulutusta. Näin yhtiön on helppo maksaa kotilaturin sähköt ja pitää vapaan autoedun ennallaan. Teemme myös yhteistyötä K-latauksen ja Virran kanssa siten, että voimme tarjota henkilöstölle pääsyn julkiseen latausinfraan yrityksen kustannuksella. Hiltiläiset voivat siis sähköautoilla hyvin joustavasti jo nyt, vaikka Suomen latausinfra on vasta rakentumassa.

Teksti: Commia / Mia Heiskanen
Kuvat: Hilti
Ota yhteyttä
010 404 00