Arvot ja missio

Missiomme on olla asiakkaidemme liikkumistarpeille parasta palvelua tuottava yhteistyökumppani.

Olemme määrittäneet päivittäisen toimintamme tueksi ja työskentelymme oppaaksi ALD Automotiven arvot:

Ota yhteyttä
010 404 00
  • Toimimme asiakkaan parhaaksi

  • Olemme innovatiivisia

  • Toimimme pitkäjänteisesti

  • Edistämme monimuotoisuutta

  • Vahvistamme yhteishenkeä

  • Toimimme vastuullisesti

  • Pidämme asiat yksinkertaisina

  • Tuemme itsenäistä päätöksentekoa

Move 2025 – Yrityksemme strategia

Strateginen Move 2025 -suunnitelmamme määrittää keskeisimmät strategiset tavoitteemme viiden vuoden ajalle. Tavoitteisiimme pohjautuvan muutoksen avulla pystymme tarttumaan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin sekä keskipitkällä, että pitkällä aikavälillä.

Move2025Tällä strategisella suunnitelmalla asemoidumme liikkumisen murroksen ytimeen ja pyrimme vahvistamaan kilpailukykyämme. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on olla integroitujen ja vastuullisten liikkumisen ratkaisujen toimittaja, sekä alamme globaali johtaja.

Move 2025 -suunnitelman neljä strategista tukipilaria

Move for Customers

Haluamme tulla tunnetuksi liikkumisen palveluiden innovatiivisimpana toimittajana digitaalisten ja räätälöityjen palveluiden, joustavuuden, erinomaisen asiakaskokemuksen, sekä ainutlaatuisen brändimme avulla.

Move for Growth

Haluamme olla vastuullisten liikkumisen ratkaisujen globaali johtaja. Siksi laajennamme maantieteellistä toiminta-aluettamme ja asiakaskuntaamme uusilla liikkumisen ekosysteemin kumppaneilla, arvoa lisäävillä yritysostoilla ja uusilla liikkumisen ratkaisuilla.

Move for Good

Asetamme ihmiset ja yhteiskuntavastuun liiketoimintamallimme ytimeen.

Move for Performance

Tavoitteemme on luoda arvoa vahvalla liiketoiminnalla, jotta yrityksemme voi kasvaa kustannustehokkaasti suhdannevaihteluista huolimatta.

Move 2025 – visio vastuullisen liikkumisen tulevaisuudesta

Liikkumisen maailmassa tapahtuu valtavia muutoksia, jotka muovaavat alaamme uusiksi. Olemme varmoja siitä, että olemme hyvissä asemissa jatkamaan voimakasta kasvua näiden viiden vuoden ajan. Uskomme, että strategiseen Move 2025 -suunnitelmaamme kuuluvilla tavoitteillamme pystymme vastaamaan näihin haasteisiin ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin tuottaa tuntuvaa arvoa ja vahvoja tuloksia kaikille sidosryhmillemme.

Olemme täysin sitoutuneita toteuttamaan visiomme olla integroituneiden ja vastuullisten liikkumisen ratkaisujen toimittaja ja alamme globaali johtaja.