ALD Matrix

Maksat vain siitä mitä ajat. ALD Matrix on aidosti läpinäkyvä ja joustava tapa hallita työsuhdeautoilun kustannuksia.

ALD Matrix on yhteistyösopimusasiakkaiden tarpeisiin kehitetty joustava leasingmalli, joka tarjoaa vuokratakuun heti sopimuksen alusta lähtien. ALD Matrix soveltuu sekä työsuhdeautoille että tuotantoautoille.

Kaikenkattava muutosturva: 

  • Maksat aina vain todellisten kilometrien mukaisen vuokran. Laskemme sinulle tiedoksesi yhden leasingvuokran sijaan 595 eri leasingvuokraa: sopimuskausi 12–60 kk ja sopimuskilometrit 10.000–180.000 km.
  • Kaikki Matrix -taulukon vuokrat ovat oikeita tarjoushetken leasingvuokria. 
  • Ei indeksiin sitomista, ei korkoprosentin muutoksia eikä jäännösarvon muutoksia.
  • ALD Matrix ei koske vain sopimusmuutoksia, vaan myös leasing-sopimuksen ennenaikaista päättämistä. Halutessasi voit käyttää ALD Matrixia nykyisen sopimusehtosi rinnalla vaihtoehtoisena sopimuksen päättämismuotona. Valitse itse edullisin tapa. 
  • Alikilometrit hyvitetään aina 100 % asiakkaille. 
  • Autokohtainen ylikilometriveloitus poistuu, asiakas maksaa aina vain todellisten kilometrien mukaisen vuokran. 
  • Asiakkaan tarve sopimusmuutosseurantaan poistuu. Sopimuksen kokonaiskustannus on aina sama; tehtiin tasaus joko kesken kauden tai vasta sopimuksen lopussa. 
  • Turvaa vuokratason mahdollisten autoveromuutoksien varalta. 

ALD Matrixin mahdollistava yhteistyösopimus voidaan tehdä silloin, kun yrityksen autokannassa on vähintään kuusi ajoneuvoa. Palvelu on Suomessa ainutlaatuinen ja tulee poistamaan sopimusmuutosten epävarmuustekijät ja lisäkustannukset.

Maksat vain ajetuista kilometreistä

Leasingsopimuksiin kohdistuvissa muutostarpeissa ALD Matrix -leasingmalli on markkinoiden edullisin tapa päivittää sopimusta. Itse asiassa sopimusta ei edes perinteiseen tapaan muuteta, vaan vuokra päivitetään vastaamaan sopimuksen tekohetken mukaista oikeaa vuokraa. Sopimuskauden alussa saat itsellesi selkeän taulukon, jossa leasingvuokrat on esitetty lähes kaikille mahdollisille sopimuksen keston ja kilometrimäärän yhdistelmille.

ALD Matrix -toimintaperiaate

Valitse sopimusta tehtäessä normaaliin tapaan arvioitu sopimuksen kesto ja kilometrimäärä. Myös kaikki muut mahdolliset sopimuksen keston ja kilometrimäärän yhdistelmät kirjataan ALD Matrixiin.

Sopimuksen muuttaminen kesken leasingkauden on helppoa. Voit muuttaa sopimusta milloin tahansa tai vaihtoehtoisesti jättää tasauslaskelman loppulaskuun. Sopimuksesi kokonaiskustannus on molemmissa tapauksissa sama.

Sopimuksesi kokonaiskustannus on aina sama verrattuna tilanteeseen, jossa olisit alun perin valinnut oikean sopimusajan- ja kilometrimäärän.

Miten ALD Matrix toimii?

Muuttaaksesi sopimusta valitse vain uusi kesto/kilometrimäärä. Löydät uuden leasinghinnan suoraan ALD Matrixista.

Sopimusmuutoksen yhteydessä katsotaan miten paljon leasingvuokraa on maksettu alkuperäisen sopimuksen mukaisesti verrattuna ALD Matrix -taulukon mukaiseen toteutuneisiin ajokilometreihin. Jo toteutuneet ajokilometrit ja kuukaudet pyöristetään lähimpään vuokrataulukossa olevaan vuokraan normaalin pyöristyssäännön mukaisesti. Vanhan ja uuden leasingvuokran välinen kokonaisvuokraerotus joko hyvitetään tai veloitetaan sopimusmuutoshetkellä tilaajalta kokonaisuudessaan, ilman erillistä ylikilometriveloitusta. Tämän jälkeen sopimus jatkuu ALD Matrix –taulukosta löytyvän uuden leasingvuokran mukaisesti. 

Kesken kauden palautuksen yhteydessä katsotaan ALD Matrix –taulukosta miten paljon leasingvuokra olisi alun perin ollut kyseisellä ajalla ja ajokilometrimäärällä. Tätä ALD Matrix –leasingmallin mukaista leasingvuokraa verrataan jo maksettuihin leasingvuokriin ja kokonaisvuokraerotus veloitetaan auton palautuksen yhteydessä tilaajalta.

 

Ota yhteyttä
010 404 00