ALD Automotiven tietosuojakäytäntö

ALD AUTOMOTIVE TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tarkoitus

Tietosuoja on keskeinen asia Axus Finland Oy:lle/ALD Automotivelle (jäljempänä "ALD" tai "me") ja ALD SA:lle, johon ALD kuuluu. Olemme jo pitkään pitäneet tietosuojaa yhtenä prioriteettina ja toteuttaneet siihen liittyviä periaatteita ja käytäntöjä, erityisesti 25.5.2018 alkaen sovelletun Euroopan unionin asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (jäljempänä " Yleinen tietosuoja-asetus ") osalta.

Yleinen tietosuoja-asetus lisää kaikkien toimijoiden tietoisuutta Euroopan unionissa ja laajemminkin monista henkilötietojen hallintaan, käyttöön ja säilyttämiseen liittyvistä asioista.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on kuvata, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja luovutamme henkilötietojasi, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme, verkkosivustojamme tai olet vuorovaikutuksessa ALD:n kanssa.

1. Yleiset periaatteet

ALD Automotive ymmärtää huolenaiheesi henkilötietojen luottamuksellisuudesta. Kuvaamme alla, miten hankimme ja käytämme näitä tietoja ja millaisia oikeuksia sinulla on. Pyydämme sinua lukemaan tämän huolellisesti, jotta käsittely voi olla mahdollisimman kohtuullista, läpinäkyvää ja turvallista.

Noudatamme seuraavia keskeisiä periaatteita tietojesi käsittelyssä

•    Läpinäkyvyys ja kohtuullisuus: Kun keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, kerromme sinulle kuka kerää ja vastaanottaa näitä tietoja sekä tämän taustalla olevat syyt. Aina, kun laki niin vaatii, pyydämme sinulta suostumuksen etukäteen (esim. ennen arkaluontoisten tietojen keräämistä ja suoramarkkinointimateriaalin lähettämistä). Emme koskaan käytä henkilötietojasi tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopivia tässä asiakirjassa esitettyjen tarkoitusten kanssa.
•    Laillisuus: ALD Automotive ei kerää tai käsittele henkilötietoja ilman laillista syytä. Käytämme henkilötietojasi ainoastaan asianmukaisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin (esim. tarjotaksemme palveluja, hallinnoidaksemme asiakassuhteita, hallinnoidaksemme asiakkaiden ajoneuvokalustoa ja laskuttaaksemme täsmällisesti, markkinointitoimia varten, palvellaksemme asiakkaita paremmin profiloinnin avulla, tehdäksemme tyytyväisyystutkimuksia tai laatiaksemme raportteja ja noudattaaksemme lainmukaisia velvoitteitamme).
•    Minimointi: Keräämme ainoastaan käsittelyn kannalta välttämättömiä tietoja, kuten tässä asiakirjassa on esitetty. Keräämme arkaluontoisia tietoja ainoastaan silloin, kun se on tarpeen. Toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tallentamamme henkilötiedot ovat täsmällisiä, täydellisiä ja ajan tasalla.
•    Yksityisyys: Pyrimme takaamaan yksityisyytesi, kun käsittelemme henkilötietoja. Tämän vuoksi teemme myös yksityisyyttä koskevia vaikutustenarviointeja varmistaaksemme, että suojatoimemme ovat asianmukaisia ja että tietosi on suojattu.

2. Tietoja ALD:stä

Axus Finland Oy / ALD Automotive (0643850-5)
Ohtolankatu 4, 01510 Vantaa

Tämä tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan ALD:n suorittamaa tai sen puolesta suoritettua käsittelyä. Vaikka verkkosivustoillamme voi olla linkkejä muiden kolmansien osapuolten verkkosivustoille, emme ota vastuuta tai korvausvastuuta näiden kolmansien osapuolten henkilötietoihin liittyvistä käytännöistä tai niiden suorittamasta henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä.

3. Henkilötietojasi koskevat erityiset ehdot

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin tietolähteisiin, joista ALD kerää ja käsittelee tietoja maailmanlaajuisesti konsernin toiminnan yhteydessä, ja joista esimerkkeinä toimivat yritysleasing, yksityisleasing, autoliikkeet, ulkopuoliset lähteet, verkkosivujemme ja mobiilisovellustemme käyttö ja kaikki offline-käsittelytoiminta.

Saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi, jos kuulut seuraaviin ryhmiin: leasingautojen kuljettajat, yksityisleasing asiakkaat, autojen ostajat, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt, kumppanit, jälleenmyyjät, mahdolliset asiakkaat, osakkeenomistajat, yritysasiakkaiden vastuuhenkilöt ja johtajat jne.

Käsittelemme henkilötietojasi kanssasi tai yrityksesi kanssa tekemämme sopimuksen täytäntöönpanoa varten, suostumuksesi tai ALD:n oikeutetun edun perusteella. Oikeutetusta edusta perusteena henkilötietojen käsittelylle on kyse esimerkiksi silloin, kun ajoneuvokannan hallinnointipalvelujen mahdollistamiseksi on välttämätöntä viestiä ajoneuvon käyttäjän kanssa, tai kun ALD:llä on oikeutettu intressi varmistaa ajoneuvon omistukseen liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttyminen. ALD:llä voi myös olla oikeudellinen velvoite henkilötietojen käsittelylle esimerkiksi kirjanpito- ja verotuslain sekä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen vastaisen lain vaatimusten noudattamiseksi.

4. Kuinka käytämme henkilötietojasi?

ALD ja sen asiakkaat suorittavat rekisterinpitäjinä tai yhteisrekisterinpitäjinä henkilötietojen käsittelytoimia, jotka ovat välttämättömiä leasingsopimusten mukaisten palveluiden toteuttamiseksi. Tämän vuoksi olemme luetelleet jäljempänä eri tapauksia, joita varten suoritamme henkilötietojen käsittelyä liikesuhteessamme asiakkaidemme kanssa:

(a) Kun se on tarpeen sopimukseen liittyvissä tarkoituksissa

(i)    yleisesti ottaen sinun ja / tai yhtiösi kanssa olevan liikesuhteen hallinnoimiseksi, arviotiedusteluihin vastaamiseksi, asiakastilien avaamiseksi, palvelutilausten ja liitännäistä toimintaa koskevien tilausten täyttämiseksi, tilaisuuksien hallinnoimiseksi, sopimukseesi liittyvien tiedotteiden lähettämiseksi, kyselyihisi ja vahvistuspyyntöihisi vastaamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, asiakastilien hallinnoimiseksi, näihin toimiin osallistuvien työntekijöidemme tukemiseksi ja kouluttamiseksi ja muihin sinun asiakkuuteesi liittyvien palvelujen tarjoamiseksi;

(ii)    white-label kumppanit: sellaisia ajoneuvokannan hallinnointipalveluja varten, joihin kuuluu raportointi ja muita lisäpalveluita, avainasiakkaita varten, puhelinpalvelukeskuksia koskevan tuen tarjoamista varten ja kansainvälisten avainasiakkaiden ajoneuvokannan seuraamiseksi;

(iii)    kansainvälisten asiakassuhteiden hallinnointia varten maailmanlaajuisella tasolla, tyytyväisyys- ja laatututkimuksia varten, laatua koskevan informaation yhdistämistä varten maailmanlaajuisen yrityslaadun arvioinnin luomiseksi, johtoa koskevien tyytyväisyystutkimusten tekemiseksi tuotteista, palveluista tai sisällöistä ja asiakassuhdetta koskevien vaatimusten sekä myynninjälkeisten palvelujen seuraamiseksi;

(iv)    asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseksi kauppiaille koskien palautuneiden autojen jälleenmyyntiä verkkoalustan kautta ja käytettyjen ja liisauksesta vapautuvien autojen markkinointia varten;

(v)    taloudellista raportointia varten myynti, hankinta, talous & riskienhallinta, hinnoittelu, vakuutus) mukaan lukien laskutuksen konsolidaatio ja tuottavuustavoitteet, konsernin toiminnallinen suorituskyky, hankinnat ja oikeudenkäynnit;

(vi)    autojen seurantasovellusten tarjoamiseksi kuljettajille (esim. ALD Ajotietopalvelu) tai ajoneuvokannan hallinnointivälineiden tarjoamiseksi johdolle tai autoasioiden hoitajille;

(vii)    asiakastyytyväisyyttä koskevien kyselyiden tulosten raportointi asiakkaille.

(b) Tietoon perustuvalla suostumuksellasi

(i)    Markkinointitarkoituksia varten: saatamme käyttää tietojasi ollaksemme sinuun yhteydessä, annettuasi siihen suostumuksesi mikäli suostumusta edellytetään, uusista tarjouksista tai palveluista ja erikoistarjouksista, joiden uskomme olevan sinulle hyödyllisiä, tai lähettääksemme sinulle markkinointiviestejä tai uutiskirjeitä; saatamme analysoida asiakasprofiiliasi ja mieltymyksiäsi ja suorittaa markkinointikampanjoita useissa kanavissa automaattisten välineiden kautta, ottaa sinuun yhteyttä tekstiviestillä tai sähköpostilla tai lähettää sinulle esitteitä;

(ii)    Asiakastyytyväisyyttä varten: kohdennettujen markkinointivälineiden ja analyysin perusteella saatamme lähettää sinulle kvalitatiivisia kyselyjä tuotteistamme ja palveluistamme;

(iii)    Saatamme myös mobiilisovellustemme ja/tai verkkosivujemme kautta kutsua sinut osallistumaan markkinointitapahtumiin, peleihin tai tietovisoihin;

(iv)    Verkkosivuja, evästeitä ja muita seurantatyökaluja & uutiskirjeitä varten: kun vierailet verkkosivullamme tai käytät mobiilisovelluksiamme, saatamme kerätä tietoja evästeiden ja muiden seurantatyökalujen kautta automaattisilla keinoilla tarjotaksemme sinulle paremman kokemuksen ja parantaaksemme huomattavasti selailuasi verkkosivuillamme tallentamalla mieltymyksesi ja valintasi sinun aikasi säästämiseksi (kuten kielivalinnat), sisäänkirjautumisen mahdollistamiseksi, petosten torjumiseksi ja verkkosivujemme sekä palvelujemme suorituskyvyn analysoimiseksi. Käytämme tässä teknologioita kuten evästeitä, pikseli-tageja, selainanalyysin työkaluja, palvelinlokitietoja ja web-majakoita. Jos käytät verkkosivujamme, saatamme kerätä tietoja käyttämästäsi selaimesta ja selauskäyttäytymisestäsi. Jos käytät mobiilisovellustamme, saatamme katsoa, kuinka usein käytät sovellusta ja mistä latasit sen.
Nämä tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivujamme ja sovelluksiamme sekä ymmärtämään sen, mistä tuotteista ja palveluista pidät eniten.
Käytämme evästeitä myös verkkoanalytiikkaa varten mitataksemme verkkosivujen aktiivisutta ja selvittääksemme, missä verkkosivuillamme vieraillaan eniten.
Vaikka saatamme asentaa toiminnallisia evästeitä helpottaaksemme vierailuasi verkkosivuillamme tai sovelluksissamme, voit ilmaista mieltymyksesi käyttäytymisen perusteella tehtävää kohdennettua mainontaa varten käytettävistä evästeistä selaimesi yksityisyysasetuksissa, joista pitäisi löytyä toiminto tietojen asentamisen tai jo asennettujen tietojen käsittelyn estämiseksi päätelaitteella, ellet aseta tuota toimintoa sallimaan tällaisen tallentamisen tai käsittelyn.

(v)    Profilointia varten parantaaksemme käsitystämme mielenkiinnon kohteistasi: saatamme käyttää henkilötietojasi parantaaksemme verkkosivujamme ja palvelujamme sekä räätälöidäksemme kokemustasi kanssamme ja markkinointitoimenpiteitämme tarpeittesi ja mielenkiinnon kohteittesi mukaiseksi. Uskomme, että on myös meidän etujemme mukaista palvella sinua paremmin ja vastata tarpeisiisi.

(vi)    suorittaaksemme asiakasseulontaa, luottotietojen tarkistuksia ja ”Tunne asiakkaasi”-käsittelyä;

(vii)    liiketoiminnan dokumentaation ylläpitoon oikeudellisia, hallinnollisia ja tilintarkastuksen tarkoituksia varten. Käytämme tietoa myös oikeudellisten, vakuutus- ja käsittelyvaatimusten täyttämiseksi.

Minkälaisia henkilötietoja keräämme?

Keräämme seuraavanlaisia henkilötietoja:

•    Tunnistamis- ja yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimesi, osoitetiedot, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi;
•    Ammatilliset tiedot, kuten ammattinimikkeesi, työpaikkasi osoite, puhelinnumerosi, tai sähköpostiosoitteesi;
•    Taloudelliset/luottotiedot, kuten luoton hyväksymispäivä tai sopimustiedot, autoetuarvo;
•    Tarkemmat tiedot itsestäsi: kuten sukupuolesi, syntymäpäiväsi, henkilötunnuksesi, kansallisuutesi, kielesi tai henkilökohtaiset mieltymyksesi (tavat, suosikkiautosi jne.);
•    Kuljettajatiedot, kuten ajokortin numero/jäljennös;
•    GPS-paikkatiedot, kun käytät mobiilisovellustamme tai ALD Ajotietopalveluamme. Pyydämme tähän suostumuksesi, mikäli niin vaaditaan.

Keräämme henkilötietojasi joko suoraan sinulta (esim. jos luot jollekin verkkosivullemme käyttäjätilin tai teet ostoja tai pyydät tarjousta tai teet sopimuksen ALD Automotive / Axus Finland Oy:n kanssa) tai passiivisesti (esim. käyttämällä seurantatyökaluja kuten selainevästeitä) tai kolmansilta osapuolilta (sosiaalisen median alustoilta ja liikekumppaneiltamme).

Ajoneuvojen toiminnot

Kun sinä tai yrityksesi käyttää auton leasingpalveluitamme, saatamme kerätä tietoja ajoneuvosta (kuten ajoneuvon rekisterikilpi, VIN (ajoneuvon valmistenumero) tai ajoneuvon viimeisin tarkastus) ja kuljettajan käyttäytymisestä (kuten keskinopeus, kilometrimäärä) tarjotaksemme leasingpalveluja sopimuksen mukaisesti ja laskuttaaksemme sinua tai yritystäsi. 

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

ALD Automotive Suomi säilyttää henkilötietoja aktiivisessa tietokannassa niin kauan kuin on tarpeen niiden keräämishetkellä tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi.

ALD Automotive Suomi määrittää siis aluksi säilytysajan kunkin yksittäisen leasingsopimuksen toteuttamisen edellyttämien tarpeiden ja paikallisen tietosuojaviranomaisen suositusten mukaisesti.

Lainsäädäntö- ja sääntelytekstit saattavat kuitenkin edellyttää pidempiä säilytysaikoja. Jotkin lait edellyttävät myös, että henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja/tietoja säilytetään tietyn ajan todistusaineistona tai mahdollisten oikeudenkäyntien varalta, kunnes kyseinen asia on vanhentunut. Esimerkiksi vastuuasiakirjoja koskevissa kaupallisissa asioissa velvoitteet ovat periaatteessa viiden vuoden pituisia, jos niihin ei sovelleta erityisiä määräyksiä. Näin ollen ALD on velvollinen säilyttämään välivaiheen arkistossa tiettyjä henkilötietoja leasingsopimusten kestoa pidemmän ajan, vaikka sillä ei enää ole niille mitään käyttöä.

Näiden ajanjaksojen päättyessä henkilötiedot on
•    anonymisoitu tai
•    poistettu.

6. Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi?

Ymmärrämme, ettet halua meidän antavan henkilötietojasi suoraan kolmansille osapuolille niiden omia markkinointitarkoituksia varten ilman suostumustasi. Toisinaan joudumme kuitenkin käyttämään kumppaneita tai käsittelijöitä yllä kuvattuja tarkoituksia varten tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi palveluja sekä paremman kokemuksen. Tämän vuoksi rajoitamme tietojesi jakamisen seuraaviin tietoja tarvitseviin tahoihin:

•    sisäiset liiketoiminnan yksiköt kuten myynti, asiakaspalvelu/laatuyksikkö, markkinointi, IT-palvelut, -tuki ja -ylläpito. Saatamme jakaa henkilötietojasi ALD Automotiven konsernin sisällä muiden ALD Automotive -yritysten kanssa, jotka voivat käyttää henkilötietojasi ainoastaan tämän Käytännön mukaisesti;
•    palveluntarjoajiemme, kuten datan isännöintipalvelujen tarjoajien, puhelinpalvelukeskusten ja tietohallinnoijien kanssa, jotka sijaitsevat Suomessa tai Euroopan talousalueella (jäljempänä "ETA") ja joita on ohjeistettu käyttämään henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti.
•    palveluntarjoajamme kuten Ranskassa tai Euroopan talousalueella olevat datan palvelinpalvelujen tarjoajat, puhelinpalvelukeskukset ja tietohallinto, joita on ohjeistettu käyttämään henkilötietojasi ainoastaan ohjeidemme mukaisesti;
•    riippumattomat markkinointikumppanit, mutta ainoastaan, jos olet antanut meille suostumuksesi;
•    tarvittaessa liiketoiminnan myymiseksi tai siirtämiseksi, konkurssimenettelyn yhteydessä, oikeuksiemme täytäntöönpanemiseksi, omaisuutemme suojaamiseksi tai muiden oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi tai tarvittavalla tavalla ulkopuolisen tilintarkastuksen, velvoitteiden noudattamisen ja yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän tukemiseksi;
•    lain niin vaatiessa, esimerkiksi vastataksemme haasteeseen mukaan lukien lainvalvontaviranomaisille ja tuomioistuimille maissa, joissa toimimme.

Saatamme myös käyttää ja luovuttaa sellaisia henkilötietojasi, joita ei voida yhdistää sinuun, eli henkilötietoja sellaisessa kootussa muodossa, ettet ole tiedoista enää tunnistettavissa.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yleisesti kaikki ALD Automotive Groupin tietokannat sijaitsevat Euroopan unionin alueella. ALD voi kuitenkin siirtää henkilötietojasi Euroopan unionista ETA:n sisällä tai sen ulkopuolella sijaitseviin maihin. ETA:n ulkopuoliset maat eivät välttämättä tarjoa samantasoista tietosuojaa kuin ETA-maat. Jos siirrämme henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan riittävää suojaustasoa. Näin ollen ALD varmistaa ennen henkilötietojesi siirtämistä ETA:n ulkopuolelle, että se soveltaa yritystä koskevia sitovia sääntöjä (BCR, Binding Corporate Rules) tai Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita (SCC, Standard Contractual Clauses).

Euroopan komissio on kuitenkin hyväksynyt, että tietyt ETA:n ulkopuoliset maat tarjoavat olennaisilta osin Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä vastaavaa suojaa, joten henkilötietojen vieminen näille lainkäyttöalueille ei edellytä ylimääräisiä suojatoimia. Luettelo edellä mainituista maista löytyy Euroopan komission viralliselta verkkosivustolta.

8. Oikeutesi

Rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia. Seuraavassa taulukossa esitellään kyseisiä oikeuksia:

Rekisteröidyn oikeus Oikeuden kuvaus Tietosuoja-asetuksen artikla
Oikeus saada pääsy tietoihin Voit saada henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä tietoja ja jäljennöksen kyseisistä henkilötiedoista. Jos teet tällaisen pyynnön, annamme sinulle kaikki tiedot käsittelyn tarkoituksista, käsiteltävistä tietoluokista, vastaanottajaryhmistä, tietojen säilytysajasta, oikeuksistasi oikaista, poistaa tai rajoittaa käytettyjä tietoja. 15 artikla
Oikeus tietojen oikaisemiseen Jos henkilötietosi ovat mielestäsi virheelliset tai epätäydelliset, voit vaatia, että henkilötietosi oikaistaan. 16 artikla
Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) Voit vaatia henkilötietojesi poistamista lain sallimissa rajoissa. 17 artikla
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Voit pyytää rajoitusta henkilötietojesi käyttöön. 18 artikla
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Sinulla on oikeus siihen, että meille antamasi henkilötiedot palautetaan sinulle ymmärrettävässä muodossa, jos se lain mukaan on mahdollista. 20 artikla
Vastustamisoikeus Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tällaiseen markkinointiin liittyvä profilointi. 21 artikla

Huomaathan, että sinulla on milloin tahansa oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle paikalliselle valvontaviranomaiselle.

9. Kuinka varmistamme henkilötietojesi turvallisuuden ja eheyden?

Suojaamme tietosi teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä (mukaan lukien relevantin henkilöstön koulutus ja valmennus) vahingossa tapahtuvaa tai tahallista tuhoamista vastaan sekä vahingossa tapahtuvaa kadottamista tai muuttamista, luvatonta luovuttamista tai pääsyä ja kaikenlaista muuta lainvastaista käsittelyä vastaan.

Vain sellaisilla tiimeillä ja työntekijöillä, jotka yrityksessämme tarvitsevat tietojasi, on pääsy kyseisiin tietoihin. Huolehdimme siitä, että yrityksessämme toteutetaan ylläpito- ja muita hallinnollisia oikeuksia ja käytäntöjä, ja teemme kaiken voitavamme varmistaaksemme, että työntekijämme, neuvonantajamme ja palveluntarjoajamme kohtelevat tietojasi luottamuksellisina.

10. Evästekäytännöt ja verkkosivustot

ALD voi kerätä tietoja evästeiden avulla parantaakseen käyttäjän selauskokemusta. Evästeitä käytetään yhdessä muiden jäljittimien kanssa tallentamaan asetuksia ajan säästämiseksi, kirjautumisen nopeuttamiseksi, petosten torjumiseksi, verkkosivuston ja ALD:n tarjoamien palveluiden toimivuuden analysoimiseksi sekä käyntitilastojen keräämiseksi.

Lisätietoja evästekäytännöstämme saat tästä linkistä: https://www.aldautomotive.fi/evastekaytanto.

11. Tietosuojaselosteen päivitykset

Saatamme määräajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jotta voimme noudattaa uusia määräyksiä. Tarkista se siis säännöllisesti. Jos muutamme tietosuojaselostetta, ilmoitamme siitä verkkosivuillamme. Tätä tietosuojaselostetta on muutettu viimeksi 23.1.2023.

12. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä, valituksia tai kommentteja tästä Tietosuojakäytännöstä tai tietojen keräämistä koskevista käytännöistämme, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti tai lähettämällä sähköpostia ALD Automotiven Tietosuojavastaavalle: fi.dataprotection@aldautomotive.com.

Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos olet huolissasi siitä, miten ALD Automotive käsittelee henkilötietojasi.

Ota yhteyttä
010 404 00