AJANKOHTAISIA AIHEITA

25helmi
2022

ALD uudistaa tietojärjestelmiään parantaakseen työntekijä-, asiakas- ja kumppanikokemusta

ALD uudistaa tietojärjestelmiään parantaakseen työntekijä-, asiakas- ja kumppanikokemusta

ALD on käynnistänyt sisäisten prosessien ja järjestelmien kehittämishankkeen osana Move 2025 -strategiaa. Uudistus vahvistaa entisestään henkilöstön kyvykkyyttä tuottaa parempaa asiakaskokemusta sekä vastata asiakkaiden ja markkinoiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Digitaalinen transformaatio on yksi ALD:n Move 2025 -strategian peruspilareista. - Strategiamme mukaisesti panostamme vahvasti digitaalisuuteen, joka konkretisoituu sisäisten prosessien ja järjestelmien kehittämisenä sekä asiakasrajapinnan kehittämishankkeena, Chief Digital Officer Juha Karstunen taustoittaa. Karstusen mukaan kehittyneet taustajärjestelmät mahdollistavat tulevaisuudessa digitaalisten asiakasjärjestelmien kehittämisen ja entistä paremman integraation. – Rakennamme nyt perustuksia tulevaisuudelle. Muutosta ei tehdä pelkästään Suomessa, vaan vastaavia kehityshankkeita on käynnissä ALD:ssa myös pohjoismaisella ja globaalilla tasolla. Saamme siis jatkossa vahvaa synergiaetua koko ALD:n globaalista ekosysteemistä sisäisiin ja ulkoisiin prosesseihimme.

Työntekijäkokemus näkyy asiakaskokemuksessa

Työntekijäkokemuksen parantaminen on ALD:lle tärkeä tukipilari ja yhtiössä uskotaankin vahvasti, että se tulee vahvistumaan osana järjestelmäuudistuksen sisältäviä digitaalisia askelia. – Sisäisten prosessien uudistaminen parantaa henkilöstön sitoutumista, kun työ sujuvoituu ja mahdollistaa aivan uudenlaisia asioita. Se puolestaan heijastuu moniulotteisesti asiakaskokemukseen ja mahdollistaa meille uudenlaisten palvelujen ja tuotteiden lanseeramisen, International Sales Manager Valtteri Nuutinen summaa hankkeen hyötyjä. 
  
-Uusien työkalujen myötä henkilöstömme kyvykkyys analysoida ja seurata ympäröivän maailman muutostrendejä ja asiakkaiden preferenssejä paranee entisestään. Asiakkaiden suuntaan se näkyy esimerkiksi niin, että voimme tuottaa entistä kehittyneempiä analyyseja, havainnollistavia raportteja ja monipuolisempaa ympäristöystävällisen liikkumisen konsultaatiota, Nuutinen lisää.

Data töihin!

Karstunen muistuttaa, että kaiken keskiössä on data. – Autokannan tavoin data on ALD:lle merkittävä pääoma. Nyt laitamme datan töihin eli rakennamme uuden sukupolven data-alustaa kertynyttä dataa hyödyntäen. On hyvä muistaa, että teknologiaa ”saa kaupasta”, mutta tärkeintä on kuitenkin se, miten sitä hyödynnetään. Asiakaspalvelutilanteet ovat teknologiasta ja digitaaliuudesta huolimatta ihmiseltä ihmiselle -palvelua. Käynnistyneen prosessi- ja järjestelmäuudistuksen myötä henkilöstöllemme jää entistä enemmän aikaa asiakaskokemusta parantavalle ydintehtävälle asiakaspalvelulle.

Etukenossa kohti digitaalista tulevaisuutta

Digitaalisuus ja ympäristöystävällinen liikkuminen ovat megatrendejä, joista puhutaan paljon ja joiden ympärillä keskustelu on viime vuosina entisestään voimistunut. - Ne ovat ALD:n liiketoiminnan kehityksen kulmakiviä, jotka hioutuvat osana järjestelmä- ja prosessiuudistusta. Asiakkaiden maailma muuttuu ja meidän on oltava valmiita vastaamaan muutokseen taustajärjestelmien ja prosessien osalta, Nuutinen toteaa.

-Liikkuminen on murroksessa ja olemme nähneet siitä vasta pienen osan. Uskon, että uudistusten myötä meillä on erittäin vahvat kyvykkyydet ja mahdollisuudet vastata ympärillä tapahtuviin muutoksiin – olivatpa ne millaisia tahansa, Karstunen komppaa kollegaansa.

Ota yhteyttä
010 404 00