AJANKOHTAISIA AIHEITA

07tammi

ALD Automotivelle hopeamitali EcoVadis -vastuullisuusarvioinnissa

ALD Automotivelle hopeamitali EcoVadis -vastuullisuusarvioinnissa

ALD Automotive on saanut hopeamitalin kansainvälisessä EcoVadis -arvioinnissa joulukuussa 2020, sijoittuen parhaaseen neljännekseen EcoVadiksen arvioimien yritysten joukossa. EcoVadis tekee yhtiöille yritysarviointeja globaalisti yhteiskunta- ja ympäristövastuullisesta toiminnasta. 

EcoVadis käyttää luokituksissaan menetelmää, jossa yritykset pisteytetään useiden eri yhteiskunta- ja ympäristövastuullisten kriteereiden osalta. Kriteerit on luokiteltu neljän eri pääkategorian alle, jotka ovat ympäristö, henkilöstö ja ihmisoikeudet, eettiset liiketoimintakäytännöt ja kestävä hankintatoimi. Eri kriteereiden täyttymistä arvioidaan toimintaohjeiden, toiminnan sekä tulosten näkökulmasta. EcoVadis analysoi kunkin osa-alueen vahvuudet ja kehityskohteet, jotta yritykset tunnistavat minkä osa-alueiden kehittämiseen niiden tulisi keskittyä.

Tavoitteena kehittyä entistä vastuullisemmaksi liikkumisen kumppaniksi

ALD Automotiven arvioinnissa vahvuuksina nousivat ympäristöön, henkilöstöön ja ihmisoikeuksiin, sekä eettisiin liiketoimintakäytäntöihin liittyvät kategoriat. Eniten vahvuuksia tunnistettiin henkilöstöön liittyvän kategorian toimintatavoissa, jotka vaikuttavat positiivisesti henkilöstötyytyväisyyteen ja työturvallisuuteen. Asiantunteva henkilöstömme onkin arvokkain voimavaramme, joka on saanut toistuvasti kiitosta myös asiakkailtamme asiakastyytyväisyyskyselyiden vastauksissa.

Kehityskohteinamme arvioinnissa tunnistettiin ympäristötekijöiden, kuten energiankulutuksen seuraaminen ja raportointi, sekä kestävään hankintaan liittyvät käytännöt. Näitä osa-alueita olemme ryhtyneet kehittämään jo loppuvuoden 2020 aikana esimerkiksi säännöksiä uudistamalla, ja tavoitteenamme onkin saavuttaa kultamitali vuoden 2021 EcoVadis -arvioinnissa.

Vastuullisuus ohjaa toimintaamme jatkuvasti

Teemme työtä vastuullisen toiminnan kehittämiseksi jatkuvasti: olemme muun muassa mukana autoalan ja valtion välisessä, vapaaehtoisessa Green deal -ilmastosopimuksessa, joka tähtää henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sopimuksen tavoitteet tukevat liikenteelle asetettujen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantumista sekä biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä. 

Ympäristöystävällisyys ja päästöjen vähentäminen ovat edelleen tärkeitä arvoja ja vaatimuksia myös asiakkaillemme. Olemme asiakkaidemme tukena ohjaamassa liikkumista entistä ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi autopolitiikan ja autovalintojen konsultoinnilla, sekä auttamalla asiakkaitamme taloudellisempaan ja vähäpäästöisempään ajamiseen erilaisten palveluiden avulla. 

Kysy meiltä lisää tai tutustu palveluihimme täällä.

Ota yhteyttä
010 404 00