AJANKOHTAISIA AIHEITA

15joulu
2020

Työsuhdeautojen verotukseen tulossa muutoksia sähköautojen osalta vuonna 2021

Työsuhdeautojen verotukseen tulossa muutoksia sähköautojen osalta vuonna 2021

Hallituksen esityksen mukainen tuloverolain muutos on hyväksytty ja tuo muutoksia myös työsuhdeautojen verotukseen 1.1.2021 alkaen. Muutokset koskevat sähköisten työsuhdeautojen verotusta, verotusarvojen pysyessä muilta osin kuten aiemminkin.

Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvo alenee

Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvo alenee 170 eurolla kuukaudessa vuosina 2021–2025. Muutos koskee sekä vapaan autoedun että käyttöedun täyssähköisiä työsuhdeautoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen uutena vuonna 2020 tai sen jälkeen.

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään lisäksi edelleen täyssähköautoilla 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jolloin vapaan autoedun täyssähköauton veroetuus on yhteensä 290 euroa kuukaudessa.

Auton lataaminen työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä verovapaaksi

Työnantajan maksama sähköauton lataaminen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä tulee verovapaaksi vuosina 2021–2025. Etu koskee sekä täyssähköautoja että ladattavia hybridejä. Laki mahdollistaa etuuden antamisen kaikille työntekijöille, mutta ei ole työnantajalle pakollinen.

Edulla pyritään kannustamaan erityisesti ladattavien hybridiautojen ja käyttöetuautojen haltijoita ajamaan enemmän sähköllä.

Työsuhdeauton kotilataamista helpotetaan

Työnantajan kustantaman kotilatauslaitteen katsotaan jatkossa olevan osa auton verollisia lisävarusteita. Kotilatauslaitteen verotusmuutos koskee työsuhdekäytössä olevia täyssähköautoja sekä ladattavia hybridiautoja. Kotilatauslaitteen käsittely sopimuskauden päätyttyä sekä asennuskustannusten käsittely odottaa vielä verottajan syventäviä ohjeita.

Työntekijän omalla vastuulla on selvittää kotilatauslaitteen asennusmahdollisuus taloyhtiöissä.

Latauslaite työnantajan hankkimana

Jos latauslaite hankitaan jo alun alkaen työntekijän omistukseen, latauslaitteen käypä arvo on kokonaisuudessaan palkansaajan veronalaista palkkatuloa laitteiston asennushetkellä. Latauslaitteen käypänä arvona pidetään laitteen hankintamenon ja asennuskustannuksien yhteismäärää.

Jos työntekijän kotilatauslaite säilyy työnantajan omistuksessa, veronalaisen edun vuotuinen määrä voidaan määrittää verottajan erillisen ohjeen mukaisesti. Latauslaitteen käyttöaikana voidaan tällöin pitää työnantajan arvioimaa laitteiston poistoaikaa, kuitenkin enintään 10 vuotta.

Autoedun verotusarvolaskuriin pääset tästä.

Ota yhteyttä
010 404 00