AJANKOHTAISIA AIHEITA

24elo
2020

Tätä mieltä työsuhdeautoilijat ovat ALD Automotivesta

Tätä mieltä työsuhdeautoilijat ovat ALD Automotivesta

Pyysimme työsuhdeautoilijoiltamme palautetta, jotta ymmärrämme paremmin millainen asiakaskokemus ALD työsuhdeautoilijana syntyy. Halusimme myös palautetta autopolitiikkaan liittyen, sillä se auttaa meitä tunnistamaan millaiset asiat tulevaisuudessa vaikuttavat työsuhdeauton hankintaan tai autopolitiikan sisältöön. Saimme palautetta enemmän kuin osasimme toivoa ja kaikkiaan 1158 työsuhdeautoilijaa vastasi kyselyyn. Haluamme nyt jakaa tärkeimmät kyselyssä esiin nousseet asiat. 

Ihan aluksi halusimme työsuhdeautoilijoiden spontaanisti kuvaavan ALD Automotivea kahdella adjektiivilla. Suurin osa kuvasi meitä luotettavaksi, joustavaksi, asiantuntevaksi, nopeaksi sekä ystävälliseksi.

 

Asiakaskokemus korkealla tasolla 
 

Työsuhdeautoilijoiden NPS-luku (Net Promoter Score) oli 40 ja kokonaisarvosana meille palvelun tuottajana oli 8,5 (asteikolla 0-10). Me ALD Automotivessa uskomme myös nykypäivänä henkilökohtaiseen palveluun ja olemmekin nimenneet jokaiselle asiakkaallemme oman yhteyshenkilön auttamaan yrityksen autoasioissa. Tämä yhteistyömalli tuntuu toimivan myös käytännössä, sillä 78 % autoilijoista tiesi kuka on yhteyshenkilönä ALD Automotivessa. Oma yhteyshenkilö sai myös valtavasti kiitosta palautteissa ja korkeimmalle arvioitiin heidän ammattitaito ja asiantuntemus sekä palvelualttius, jotka molemmat saivat arvosanan 8,7.

 

Työsuhdeautoilija tarvitsee muutakin kuin pelkän auton

 

Halusimme kuulla mitkä lisäpalvelut ovat työsuhdeautoilijoille kaikista hyödyllisimpiä ja kärki erottui helposti joukosta. Pyysimme arvioimaan eri lisäpalveluita asteikolla 0-10 niiden hyödyllisyyden näkökulmasta osana työsuhdeautoilua ja TOP 5 hyöydyllisintä lisäpalvelua olivat:

1. Sijaisautopalvelu 9,1
2. Autoilijan noutopalvelut (huolto, tuulilasi, kolarikorjaus) 8,5
3. Vakuutus 8,5
4. Polttoainekorttipalvelu 8,4
5. Odotusautopalvelu 8,0

 

Työsuhdeautolle on kysyntää myös tulevaisuudessa

 

Nykyisistä työsuhdeautoilijoista vain 6 % vastasi, ettei seuraava auto ole työsuhdeauto. Vapaiden palautteiden perusteella suurin syy tämän taustalla vaikuttaisi olevan eläköityminen. Valtaosa olisi siis päätymässä jatkossakin työsuhdeautoon. Itse työsuhdeauto koetaan kuitenkin ensisijaisesti liikkumisen välineenä, 62 % vastaajista koki asian näin, sen sijaan, että se koettaisiin ensisijaisesti henkilöstöetuna, mikä taas on vallitseva ajattelutapa päättäjien keskuudessa.

 

Ei kuitenkaan ole yhdentekevää millainen tuleva työsuhdeauto on. Vastaajista peräti 85 % piti auton käyttövoiman tyyppiä melko tai erittäin tärkenä seuraavan työsuhdeauton hankinnassa. Ja käyttövoimista selkeästi suosituin oli ladattava hybridi - peräti 43 % vastaajista olisi päätymässä ottamaan ladattavan hybridin seuraavaksi työsuhdeautokseen. 

 

Meidän kokemuksen mukaan työsuhdeautojen houkuttelevuuteen vaikuttaa ennen kaikkea yrityksen autopolitiikka. Ja saatujen vastauksien perusteella ALD Automotiven asiakkaiden työsuhdeautoilijoilla ovat asiat hyvin, sillä yrityksen nykyiseen autopolitiikkaan oli erittäin tai melko tyytyväisiä kaikkiaan 83 % vastaajista.

 

Kerroitte myös missä voimme parantaa

 

Mieluisimmat tavat asioida meidän kanssa olivat ylivoimaisesti sähköposti (80 %) sekä puhelin (44 %). Kolmantena asiointikanavana mainittiin sähköinen asiakasportaali (16 %) ja tähän liittyen annoittekin meille kehittävää palautetta. Palautteen perusteella tavoitettavuuden tarve 24/7 sähköisten kanavien kautta tulee nousemaan työsuhdeautoilijoiden keskuudessa.

 

Kiitämme lämpimästi saadusta palautteesta ja tulemme hyödyntämään sitä aktiivisesti asiakaskokemuksemme kehittämiseen!

Ota yhteyttä
010 404 00