ALD blogi

Tuotantoauton yksilöllinen tarve vaatii yksilöllisen ratkaisun

/ Theme(s): Kaikki julkaisut
Tuotantoauton yksilöllinen tarve vaatii yksilöllisen ratkaisun

Pakettiautot ja kevytkuorma-autot koetaan usein hankaliksi, miltei pelottaviksi. Jos tähän vielä lisätään varustelutoiminta, haluaa moni nostaa kädet ilmaan. Miten kukaan voi ikinä tietää miten nämä asiat pitää tehdä ja hoitaa? Voinko olla varma hyvästä lopputuloksesta?

ALD on tuottanut asiakkailleen kokonaisvaltaista tuotantoautopalvelua jo vuosikymmenien ajan. Palvelumme lähtökohtana on ymmärtää asiakkaidemme tuotantoautotarpeet moninaisissa käyttötehtävissä. Jotta voimme varmistaa parhaan mahdollisen asiakastyytyväisyyden, pitää yksilölliset taustatiedot aina selvittää.

Asiakkaan tarvekartoitus – selvitetään tuotantoautotarpeet

Yhteistyön pohjaksi tutustumme asiakkaan toimialaan ja nykyiseen tapaan käyttää tuotantoautoja. Kartoitamme asiakkaan käyttämät pakettiautokokoluokat, sekä missä käyttötehtävissä ajoneuvoja käytetään. Tässä yhteydessä on myös hyvä todeta asiakkaan mahdolliset merkki- ja malliversiovaatimukset. Asiakkaistamme löytyy eri toimialojen edustajia ja meillä on erityisosaamista myös hälytysajoneuvoista sekä nosturikäyttötehtävistä. ALD:n tuotantoautoasiantutijat osaavat jo alkumetreiltä löytää asiakkaalle parhaat lähtökohdat kustannustehokkaaseen yritysautoiluun.

Ajoneuvojen osalta pyrimme löytämään yhdistäviä tekijöitä, millä voisi tehostaa toimintaa hankintojen, varustelun ja käytönaikaisen toiminnan osalta. Mikäli yhden automerkin osalta löytyy kaikki asiakkaan tarvitsemat kokoluokat, voidaan keskittämisellä saada aikaan merkittäviä etuja ostoalennuksiin. Samalla käyttäjien elämää voidaan helpottaa luomalla selkeät ohjeet sopimuskauden aikaisille tapahtumille esimerkiksi huolto- ja korjauskäyntien osalta.

 

Ajoneuvokartoitus – valitaan juuri oikea auto

Pakettiautojen osalta ensimmäiset kartoituskysymykset liittyvät ajoneuvon kokoluokan määritykseen. Kuinka iso tavaratila tarvitaan? Mitä tavaratilassa kuljetetaan? Saatujen vastausten perusteella lähdetään etsimään soveltuvaa akselivälipituutta ja korikorkeutta, mikä mahdollistaa hyötykuorman lastauksen. Samalla selvitetään vaatimukset tavaratilan ovien osalta. Moottoriteho, vaihteistotyyppi ja vetotavat määritetään käyttötarpeen mukaisiksi.

On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, ovatko asiakkaan tarvitsemat lisävarusteet saatavissa tehdasvarusteina. Kaikkea varustelua ei aina saa tehdasvarusteena. Esimerkiksi avolava- ja kuormakorirakenteet ovat tyypillisesti olleet Suomessa tehtävää jälkivarustelua. Näiden osalta kykenemme tekemään tarvekartoitukset ja pyytämään tarjoukset alan parhailta toimijoilta Suomessa.

 

Varustekartoitus – autosta tehdään tuotantoauto

Varusteiden kartoituksella ja oikeaoppisella toteutuksella tehdään autosta tuotantoauto. Tässä vaiheessa pureudutaan käyttötehtävien erityisvaatimuksiin. Määritetään tavaratilan sisälle tuleva varustelu. Tämä voi olla pienimmillään tavaratilan vanerointi. Varustelua voidaan helposti laajentaa koskemaan tavaratilaan tulevia hyllykalusteita, työvaloja ja sähköntuottojärjestelmiä. Keskittämällä autohankinnat meille voit olla varma, että autoasioiden hoito on oikeissa käsissä.

 

Miksi tarvekartoitukseen kannattaa panostaa?

Tarvekartoituksesta saatava hyöty konkretisoituu eduksi monella tavalla. Ensimmäiseksi sekä asiakas että ALD saa päivitetyn syväkatsauksen nykytilanteeseen. Autokannan yhdenmukaistaminen ja uusiminen tuottaa kustannussäästöjä niin autojen hankinnassa kuin ylläpidossa. Kun autoihin tehtävät varustelut myös yhdenmukaistetaan käyttötehtävien vaatimuksien mukaisiksi, voidaan niiden käyttöastetta tehostaa.

Kaikilla näillä toimenpiteillä minimoidaan autojen hankintaan käyttävä rahamäärä ja saadaan käytönaikaiset toiminnot kustannustehokkaiksi.

 

Mikä tekee ALD:stä ammattimaisen toimijan?

Meille ALD:lla on pakettiautoasiantuntijoita organisaatiomme eri osa-alueilla. Heillä on vankka autoalan koulutustausta ja pitkäaikainen kokemus huoltoleasing- palveluiden tarjonnasta yritysasiakkaille. Meille ei ole vielä tullut eteen liian vaikeaa varusteluhaastetta. Jos sitä ei ole vielä tehty, suunnitellaan se yhdessä ja lähdetään toteuttamaan se.

Valitsemalla huoltoleasingin omistamisen sijaan et sido pääomaa autokalustoon, vaan saat sen hyödynnettyä yrityksesi muuhun toimintaan. ALD kykenee tekemään perinteisestä huoltoleasingistä vielä astetta paremman. Kauttamme saat läpinäkyvän ja joustavan Matrix-hinnoittelun ja kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun nimetyillä yhteyshenkilöillä. Palvelukokonaisuuden voit sitten itse hienosäätää haluamallasi lisäpalveluilla.

 

Grundfos Pumppujen asennusauto oli Kuljetusmessujen vetonaula

ALD on tehnyt pitkään yhteistyötä asiakkaamme Grundfos Pumput Oy:n kanssa heidän tuotantoautoasioiden hoidossa.

Viimeisin yhteistyöprojektimme on koskenut pumppujen asennuskäytössä käytettävän ajoneuvon suunnittelua ja tuotannon toteutusta. ALD:n tuotantoautoasiantuntija keräsi koolle tarvittavat ammattilaiset ajoneuvon ja varustelun suunnittelun osalta. Tätä vaihetta edelsi harvinaisen pitkä esisuunnitteluvaihe soveltuvan ajoneuvo alustan löytämiseksi. Asiakkaan erityisvaatimuksina ovat olleet mm. nelivetoisuus, riittävä kantavuus sekä parannustoimenpiteet 230 V sähköntuotantoon. 

Soveltuvan ajoneuvon etsintään käytettiin aikaa, mutta tarjonta kyseisillä tuotteilla oli varsin rajoitettua. ALD:n osalta tehtiin ehdotus Fuso Canterista, mikä nelivetoisena mahdollisti vaihteiston voimanulosoton sekä selkeästi paremman kantavuuden kuin nykyisin käytössä olevat ajoneuvot. Varustelun osalta ALD:n pitkäaikainen yhteistyökumppani Pajakulma Oy hoiti asiakkaan erityisvaatimukset täyttävän varustelusuunnittelun. Suunnittelussa on otettu millintarkasti huomioon lavan mitoitus, käyttäjien työergonomia sekä työturvallisuus.

Messujen jälkeen kohdeauto palasi vielä Pajakulmalle viimeistelytoimenpiteisiin. Asiakasluovutukseen päästään kesäkuun alkupuolella. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan käyttäjien palautetta.

 

ALD Automotive 

Tuotantoautojen asiantuntija