ALD blogi

Autokantojen tulevaisuus: Itseohjautuvuus, älykäs tiedonkeruu, sähköistyminen ja yhteiskäyttö

Autokantojen tulevaisuus: Itseohjautuvuus, älykäs tiedonkeruu, sähköistyminen ja yhteiskäyttö

Ulkoiset tekijät tulevat muuttamaan autokantojen ammattilaisten ja yritysten omistajien tapaa hallinnoida ajoneuvoja ja kuljettajia.

Autoteollisuus on nopean muutoksen kourissa. Ulkoiset tekijät tulevat muuttamaan autokantojen ammattilaisten ja yritysten omistajien tapaa hallinnoida ajoneuvoja ja kuljettajia. Puoliksi teknologian kehityksen, puoliksi inhimillisten saavutusten ansioista seuraavat vuodet ja vuosikymmenet tulevat tuomaan tullessaan työkaluja ja ideoita, joiden luultiin pitkään kuuluvan vasta kaukaiseen tulevaisuuteen. Itseohjautuvuus, älykäs tiedonkeruu, sähköistäminen ja yhteiskäyttö muuttavat niin autokantoja kuin niitä hallinnoivien tahojen rooliakin.

 

1. Itseohjautuvuus

Itsestään ajavat autot eivät vielä ole jokapäiväinen näky katukuvassa, mutta ne tekevät kovaa vauhtia tuloaan. Osin ne ovat oikeastaan jo täällä – eivätkä vain niissä muutamissa automaattiohjausvaihtoehdoilla varustelluissa autoissa. Edessäpäin olevaa tietä skannaava teknologia, joka hälyttää tai avustaa kuljettajaa muulla tavoin törmäysten välttämisessä ja auttaa pysymään kaistalla, on siirtynyt luksusmerkeistä massatuotantoon.

Yhdysvalloissa lainsäätäjät ovat luoneet AV Start Act -nimellä kulkevan aloitteen, jonka tavoitteena on muuttaa joukkoa säädöksiä, jotka koskevat itsestään ajavien autojen testaamista . Lakialoite eteni edustajainhuoneesta senaattiin molempien puolueiden tuella syyskuussa 2017, mutta on joutunut sittemmin vastatuuleen. Vastustajien argumentit pohjaavat pääasiassa turvallisuusseikkoihin. Myös alan toimijat ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa siitä, että kuljettajat korvattaisiin kokonaan automatiikalla.

Merkitys autokannoille on selkeä: Mitä pidemmälle itsestään ajavien autojen teknologia kehittyy, sitä vähemmän ihmisten ajamia kilometrejä kertyy ja sitä vähemmän on mahdollisuuksia inhimillisiin erehdyksiin . Investoinnit itsestään ajaviin ja osittain itsestään ajaviin autoihin parantavat todennäköisesti autokantojen turvallisuutta ja vähentävät kolareista ja vahingonkorvausvaateista koituvia kustannuksia.

Teknologian kehittyessä esiin on noussut uusia kysymyksiä, joihin kaikkiin ei vielä ole saatu vastauksia. Ovatko itsestään ajavat autot hintavampia? Laskeeko niiden alempi riskitaso myös vastuuvakuutusten hintoja? Kehittyvätkö säädökset ja infrastruktuuri niiden mukana?

Miten tahansa nämä kysymykset ratkaistaankin, on varmaa, että omaksumisen ja mukautumisen merkitys autoalalla kasvaa.

 

2. Älykäs tiedonkeruu

Telematiikka on johtanut autojen yhä laajempaan yhtenäisyyteen. Ajoneuvoon asennettu teknologia voi tuottaa laajasti dataa seuraamalla sijaintia, nopeutta ja riskikäyttäytymistä, kuten äkkinäistä kiihdyttämistä tai jarruttamista. Tämä data auttaa puolestaan rakentamaan ennustavaa analytiikkaa ja kirjauslaitteita.

Avaintekijöiksi nousevat turvallisuus, ohjeidenmukaisuus ja tehokkuus. Syvällinen data-analyysi auttaa autokantoja hallinnoivia tahoja puuttumaan riskikäyttäytymiseen ja kehittämään yksittäisten kuljettajien tarpeisiin räätälöityjä turvallisuuskoulutusohjelmia. Sähköiset seurantalaitteet voivat tarkkailla niin työtunteja kuin ajettujen kilometrien määrääkin, mikä vähentää tai poistaa rasitetta työntekijöiltä. Mobiililaitteilla toimivat kuljettajasovellukset voivat myös osaltaan kasvattaa tuottavuutta.

 

3. Sähköistyminen

Sähköautoja on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, mutta nyt niitä on saatavilla enemmän ja useammilla markkinoilla kuin koskaan. Sähköteknologian voittokulkua ovat korostaneet ajoneuvovalmistajien ja hallitusten ilmoitukset, joista on ollut nähtävissä selkeä suunnanmuutos kohti vaihtoehtoisia energialähteitä bensiini- ja dieselajoneuvojen sijaan

Yksistään viime vuoden aikana muun muassa Ford ja Volvo ovat ilmoittaneet suunnittelevansa laajentavansa valikoimaansa sähköautoihin. Volvo meni vielä pidemmälle ja ilmoitti, että jokaiseen sen valmistamaan autoon asennetaan sähkömoottori joko osana sähkö-bensiinihybridimoottoria tai ainoana moottorina vuodesta 2019 alkaen. Hallitustasolla puolestaan Norja on ilmoittanut kieltävänsä fossiilisia polttoaineita käyttävät autot vuoteen 2025 mennessä.

 

4. Yhteiskäyttö

Yhteiskäyttöiset autokannat ovat kehittyneet tarjoamaan erittäin tehokkaita, automaattisia ja täysin sähköisiä järjestelmiä. Nämä ratkaisut ovat kysyttyjä niiden yritysten piirissä, jotka haluavat saada kaiken hyödyn irti ajoneuvoistaan. Jaettujen autokantojen kasvavan suosion vuoksi palveluntuottajat ovat alkaneet tarjota automaattisia, täysin sähköisiä järjestelmiä, jotka hyödyntävät kulkukortteja tai älypuhelimia autojen nouto- ja palautustilanteissa.

Kyytien jakaminen, henkilökuljetuspalvelut ja kimppakyydit vähentävät kotitalouksissa ja liike-elämässä tarvittavien ajoneuvojen lukumäärää. Yritykset joutuvat hankkimaan vähemmän ajoneuvoja, kun työntekijät käyttävät niitä vain tarvittaessa, mikä johtaa säästöihin hankinnassa ja takaa ajoneuvojen palautuksen keskukseen, jossa ne voidaan huoltaa ja siivota. Hyvin hallinnoitu jaettu ajoneuvokanta voi toimia tehokkaana täydennyksenä leasingille ja ajoneuvon omistamiselle kokonaiskäyttösuunnitelmassa.

Teollisuus muuttuu nopeasti, ja ajoneuvokantoja hallinnoivat tahot ovat vaarassa jäädä jälkeen.  ALD Automotiven asiantuntijat voivat auttaa. Ota yhteyttä selvittääksesi, miten yhteistyö ajoneuvokantojen hallinnoinnin tiimoilta voi auttaa sinua ja yritystäsi pysymään kehityksen aallonharjalla.