AJANKOHTAISIA AIHEITA

20kesä
2022

Yritysautoiluun kohdistuu haasteita, mutta tunnelin päässä näkyy myös valoa

Yritysautoiluun kohdistuu haasteita, mutta tunnelin päässä näkyy myös valoa

Autoalaan ja autoilijoiden arkeen kohdistuu tällä hetkellä todellinen haasteiden vyyhti energian saatavuudesta polttoaineen hinnan nousuun, sekä komponenttien ja varaosien saatavuushaasteista korkojen ja inflaation nousuun. Onneksi tunnelin päässä näkyy jo valoa.

Autojen toimitusketjuhaasteet kumuloituivat pandemian aikana, eivätkä ne ole vielä täysin toipuneet. Kiinan heikentynyt pandemiatilanne on synnyttänyt hiljattain myös uusia tuotantokatkoksia. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että komponenttipulan ja pahimpien tuotantokatkosten ennakoidaan hellittävän vuoden kolmannen ja viimeisen kvartaalin aikana. Autotoimitusten jumittunut tilanne alkaa siis pikkuhiljaa purkautua. Uusien autojen rekisteröinnitkin olivat toukokuussa pitkästä aikaa noususuunnassa. Näin viestitti Autoalan tiedotuskeskus aivan hiljattain.

Globaalin kriisin laukaisemat haasteet

Ikävä uutinen on luonnollisesti se, että maailmanpolitiikan kriisiytyminen on jarruttanut komponenttisaatavuutta, autotuotantoa ja rekisteröintejä ympäri Eurooppaa entisestään, sillä Venäjän ja Ukrainan välinen sota heijastuu myös autoteollisuuteen. Se on aiheuttanut katkoksia muun muassa puolijohteiden valmistuksessa tarvittavan neonkaasun ja johdinsarjojen tuotantoon. Venäjältä ja Ukrainasta lähtöisin olevien raaka-aineiden saatavuus on sotatilanteen ja pakotteiden seurauksena heikentynyt olennaisesti. Ukraina on myös tärkeä teräksen ja magnesiumin sekä monien muiden autoteollisuuden raaka-aineiden ja komponenttien tuottaja. Tuotanto-ongelmat, komponenttipula, raaka-aineiden ja energian hinnan nousu ja heikentynyt saatavuus sekä kuljetuskustannusten kasvu heijastuvat luonnollisesti autojen tuotantokustannuksiin. 

Globaali kriisi on nostanut ja nostaa muun muassa öljyn, maakaasun ja sähkön hintaa, ja luo epävakautta energiamarkkinoille. Osansa yhtälöön tuovat myös korkotason ja inflaation nousu. Korot lähtivät nousemaan alkuvuodesta ja pitkään maltillisena pysynyt inflaatio on kiihtynyt helmikuussa käynnistyneen geopoliittisen tilanteen myötä.  Tämä yhtälö on kiihdyttänyt hintojen nousua.

Miten tilanne vaikuttaa autoilijan arkeen?

Monisyinen tilanne on näkynyt ja näkyy autoilijan arjessa monin eri tavoin. 
Sähköauto ja plug-in-hybridi ovat edelleen yhä useamman autoilijan ykkösvaihtoehto ja sähkölataus on sähkön hinnan noususta huolimatta kustannuksiltaan järkevin autoilun muoto. Haasteita toiveiden toteuttamiseen aiheuttaa sähköautojen ja plug-in-hybridien komponentti- ja raaka-ainepulasta johtuvat toimitushaasteet. Tietyissä automerkeissä ja -malleissa toimitusaika voi olla jopa 18 kuukautta. 

Maailmanpoliittisen tilanteen johdosta ja Venäjän kaasutoimitusten loputtua moni kaasuauton omistaja on ollut huolestunut siitä, riittääkö kaasua edelleen. Olemme käyneet keskusteluja eri tahojen kanssa, ja viesti on tämä: syytä huoleen ei toistaiseksi ole, koska kaasuautoissa käytetään myös paljon biokaasua maakaasun sijaan. Se tarkoittaa, että kaasuautoa ei ole mitään syytä vaihtaa kesken sopimuskauden toiseen käyttövoimaan tai peruuttaa jo tehtyä kaasuautotilausta.

Kustannusten nousuun kannattaa varautua

Jotkut autotehtaat ovat ilmoittaneet, että tuotannossa olevien autojen hinta on muuttunut tilaushetkeen verrattuna, koska auton valmistaminen maksaa nyt enemmän. Kuluttajasuojalaki on yksityishenkilöiden osalta vahva, mutta yrityskaupassa tilanne on toinen. Jollain aikavälillä on näin ollen hyvä varautua siihen, että edellä mainittu tilanne voi vaikuttaa tilattujen yritysautojen hintoihin.

Raaka-aine- ja komponenttipulasta johtuva kustannusten nousu on jo heijastunut uusien autojen hintoihin kaikissa automerkeissä. Se koskee myös huoltoja ja renkaita. Se puolestaan voi tarkoittaa huoltoleasingautoissa kuukausittaisen leasingvuokran nousua. Toinen käytännön esimerkki voi tulla eteen, kun autoilija vertaa tietyn automerkin nykyistä leasingkustannusta muutaman vuoden takaiseen. Autopolitiikan hintarajat eivät välttämättä enää riitä kyseiseen automerkkiin, koska korko-, rahoitus-, huolto- ja rengaskustannukset ovat nousseet. Yritysten autopolitiikan päivitys voi siis tulla väistämättä eteen yrityksissä jollain aikavälillä.

Apu ja neuvot ovat lähellä

Hyvä uutinen on se, että olipa tilanne tai kysymys millainen tahansa, ALD:n asiantuntijat ovat valmiita auttamaan. Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti, jotta he osaavat auttaa erilaisissa tilanteissa, oli sitten kyse uusista käyttövoimista tai muista autokannan hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä. Asiantuntijamme auttavat myös autopolitiikan optimoimisessa ja erilaisten ratkaisujen löytymisessä.

Huomioi nämä:

•    Ammattilaisemme auttavat asiakkaitamme kaikissa autoiluun liittyvissä kysymyksissä.
•    Autojen hintojen nousu saattaa vaikuttaa yrityksen autopolitiikkaan. Asiantuntijat auttavat autopolitiikan optimoimisessa ja erilaisten ratkaisujen löytymisessä.
•    Auton hankinnat kannattaa ennakoida hyvissä ajoin ja useimmiten vanhoja sopimuksia voi jatkaa.
•    Huoltojen ja vauriokorjausten varaosasaatavuudet kannattaa huomioida hyvissä ajoin ja kysyä neuvoa ALD:n ammattilaisilta ylimääräisten kustannusten ja haitan minimoimiseksi.
•    Muistathan, että epävarmana aikana leasingrahoitus on riskittömin vaihtoehto!

Taklataan yhdessä autoilun haasteet!

Daniela Kalpala
Myyntijohtaja

Ota yhteyttä
010 404 00