AJANKOHTAISIA AIHEITA

15joulu

ALD on luotettava yritysautoilukumppani

ALD on luotettava yritysautoilukumppani

Lähestyimme yritysasiakkaidemme päättäjiä asiakastyytyväisyystutkimuksella syksyllä 2020 ja pyysimme palautetta siitä, miten olemme onnistuneet yhteistyössämme, sekä mihin suuntaan meidän tulisi jatkossa kehittyä. Palautekyselyn ajankohta tarjosi meille myös hyvän mahdollisuuden pyytää näkemystä vallitsevaan Covid-19 tilanteeseen, sekä kuinka me ALD Automotivessa olemme pystyneet asiakkaitamme sen aikana palvelemaan.

ALD Automotive nähtiin ennen kaikkea luotettavana kumppanina, myös vallitsevassa maailmantilanteessa.

Pyysimme yritysasiakkaidemme päättäjiä arvioimaan toimintaamme eri kriteerien kautta ja korkeimman arvosanan saimme luotettavuudesta, joka kuluvana vuonna oli 8,8 (arvoasteikolla 1-10). Toiminnan luotettavuus onkin säilynyt nykyisellä korkealla tasolla jo vuodesta 2017.

Mistä tekijöistä luottamus rakentuu

Ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta.

Olemme saaneet vuosien varrella kiitosta asiakkuuden hoitomallistamme, ja kuluvana vuonna ALD Automotiven asiakasvastuullisien ammattitaito ja asiantuntemus arvioitiin ennätyskorkealle (9,1).

Yhteistyön yleisestä sujuvuudesta.

Tästä saimme kiitettävän arvosanan 9,0, jossa myös tehtiin uusi ennätys. Lisäksi prosessimme tarjouksesta ja tilauksen tekemisestä aina auton palautukseen asti on koettu sujuviksi.

Muutostilanteissa on pystytty säilyttämään yhteistyön toimivuus ja reagoimaan nopeasti yllättäviin tilanteisiin.

Tästä kertoo yritysasiakkaiden päättäjien antama arvosana 8,8, kun kysyimme kuinka hyvin onnistuimme heitä palvelemaan kevään poikkeusolojen aikana. Meille yksi tärkeimmäistä tekijöistä vallitsevassa tilanteessa oli turvata tavoitettavuutemme ja saimmekin tästä mainion arvosanan 8,8.

Kyky reagoida ja joustaa muutostilanteissa on ratkaisevaa

ALD Matrix -palvelu toi kaivattua joustoa asiakkaillemme, kun tarve muuttaa sopimuskilometrejä tuli kysymykseen lisääntyiden etätöiden ja vähentyneiden fyysisten tapaamisten myötä. Lisätietoa ALD Matrix -palvelustamme löydät täältä.  

Nykyisiä sopimuksia jatkettiin alkukeväästä aktiivisesti, kun epävarmuus tulevasta oli suurimmillaan ja autojen toimituksissa ilmeni haasteita. 

Uusien autotarpeiden osalta ALD Vaihtoleasing kasvatti selvästi suosiotaan, kun minimisitoutumisaikaa lyhennettiin entisestään sen ollessa nyt vain 6 kuukautta.

Tulevaisuudessa korostuvat työsuhdeautojen sähköistyminen ja asiakaskokemus

Kysyessämme yritysasiakaspäättäjiltä toiveita asiakaskokemuksen kehittämiseen, nousivat vastauksissa esiin digitaaliset palvelukanavat ja raportoinnin kehittäminen, sekä erilaiset konsultointipalvelut esimerkiksi yrityksen autopolitiikkaan liittyen. Erityisesti työsuhdeautojen sähköistyminen kiinnostaa asiakkaita ja herättää kysymyksiä sekä tarvetta asiantuntevalle yhteistyökumppanille ja läheiselle yhteistyölle jatkossakin. 

Kiitämme lämpimästi antamastanne palautteesta ja tulemme hyödyntämään sitä aktiivisesti asiakaskokemuksemme kehittämiseen!

Ota yhteyttä
010 404 00