Online-raportointi

ALD Automotive tarjoaa kattavat raportointipalvelut autokannan hallintaan ja seurantaan. Käytettävissäsi on eri online-raportointisovelluksia riippuen raportointitarpeistasi.

WebFocus sekä ALD Net ovat online-raportointityökaluja Suomen autokannan seurantaan. ALD Net Global puolestaan on työkalu koko globaalin autokannan hallintaan kaikissa yli 40 ALD-maassa.

Web Focus
Yksinkertainen työkalu autokannan raportointiin
Kirjaudu Web Focukseen
ALD Net
Monipuolinen työkalu autokannan hallintaan ja raportointiin
Kirjaudu ALD Net:iin
ALD Net Global
Globaalin autokannan hallintatyökalu
Kirjaudu Global-palveluun

Web Focus

Web Focus on päättäjien työtä helpottava autokannan raportointijärjestelmä, josta saa kattavat tiedot leasingsopimuksista, autojen verotusarvoista, autojen co2-päästöistä ja yrityksen leasingautojen polttoaineostoista. Kaikki raportit saadaan tallennettua Excel-muotoon.

ALD Net

ALD Net on Web Focusta laajempi ja monipuolisempi raportointipalvelu, joka tarjoaa kaikki tarvittavat työkalut yrityksesi autokannan raportointitarpeisiin. Autokantatiedot ovat valmiiksi havainnollistettu valmiilla yleisimmillä raporttipohjilla diagrammeineen ja kaikki diagrammien tiedot saa myös helposti siirrettyä Excel -muotoon. ALD Netin kautta on saatavissa myös leasingvastuuraportit sekä huoltoleasingsopimukseen kuulumattomat läpilaskutetut kulut kuten omavastuut tai ajoneuvoverot. Mikäli yrityksesi ei ole vielä siirtynyt käyttämään ALD Net -palvelua, otathan yhteyttä omaan ALD:n yhteyshenkilöösi.

ALD Net Global

ALD Net Global tarjoaa työkalun koko globaalin autokannan hallintaan. Työkalun avulla pääset näkemään Suomen lisäksi yrityksesi autokannan kokonaisuudessaan kaikissa yli 40 ALD-maassa, joissa yritykselläsi on ALD:n autoja. Autokantatiedot ovat valmiiksi havainnollistettu valmiilla yleisimmillä raporttipohjilla diagrammeineen. Kaikki diagrammien tiedot saa myös helposti siirrettyä Excel -muotoon. ALD Net global käyttöön otto edellyttää aina kansainvälistä yhteistyösopimusta ALD:n kanssa, joten mikäli sinulta puuttuu ALD Net käyttäjätunnukset, niin otathan yhteyttä omaan ALD:n yhteyshenkilöösi.   

Ota yhteyttä
01040400